Propisi u oblasti građevinarstva | Prezentacije sa Foruma: Sistem za izdavanje građevinskih dozvola iz perspektive opština i investitora

Dokumenti za preuzimanje: Prezentacije sa Foruma: Sistem za izdavanje građevinskih dozvola iz perspektive opština i investitora