Propisi u oblasti građevinarstva | Propisi

Dokumenti za preuzimanje: Propisi

Uredba o lokacijskim uslovima 2023.pdf

Uredba o uslovima nacinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupine i bez naknade.pdf

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za pepeo, kao građevinski materijal namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene.pdf

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona.pdf

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.pdf

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika.pdf

Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu.pdf

Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom.pdf

Uredbu o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara.pdf

Uredba o kategorizaciji zeleznickih pruga.pdf

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.pdf

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik.pdf

Prostorni plan Kopaonik.pdf

Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, za period od 2011. do 2015. godine.pdf

Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu.pdf

Program implementacije prostornog plana RS 2010 do 2020.pdf

Uredba o kategorizaciji drzavnih puteva.pdf

Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Republike Makedonije.pdf

Uredbu o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Bugarske.pdf