Propisi u oblasti građevinarstva | Uredbe

Dokumenti za preuzimanje: Uredbe

Na ovoj stranici se nalaze prečišćeni tekstovi propisa i drugi dokumenti relevantni za oblast građevinarstva. Sve dokumente možete besplatno preuzeti u .pdf formatu. Tekstovi propisa preuzeti su iz ING-PRO elektronskog pravnog izdanja – www.propisi.net

Uredba o lokacijskim uslovima.pdf

Uredba o uslovima nacinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupine i bez naknade.pdf

Uredbu o tehničkim i drugim zahtevima za pepeo, kao građevinski materijal namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene.pdf

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.pdf

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika.pdf

Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu.pdf

Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara.pdf

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona.pdf

Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom.pdf

Uredba o kategorizaciji železničkih pruga.pdf

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.pdf

Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, za period od 2011. do 2015. godine.pdf

Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu.pdf

Program implementacije Prostornog plana Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, za period od 2011. do 2015. godine.pdf

Uredba o kategorizaciji državnih puteva.pdf

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Bugarske.pdf

Uredbu o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik - prvi deo.pdf

Uredbu o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik - drugi deo.pdf

Uredbu o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik - treći deo.pdf

Republika Srbija
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Postavljenih pitanja
Odgovora