Korisnička uputstva

U cilju pružanja pomoći korisnicima portala za elektronsko podnošenje zahteva za građenje, sačinjena su odgovarajuća korisnička uputstva.


U prilogu možete preuzeti tekstualna uputstva za različite korisnike sistema, kao i video uputstva za preduzimanje odgovarajućih aktivnosti.


Uputstva možete otvoriti direktno u svom pretraživaču, a možete ih i snimiti na Vaš uređaj radi kasnijeg pregleda.


Dokumenta za download:

Upis prava svojine i izdavanje rešenja o kućnom broju u sistemu eDozvole.pdf

Korisničko uputstvo - Podnosilac zahteva.pdf

Korisničko uputstvo - Referent nadležnog organa.pdf

Korisničko uputstvo - Referent RGZ-a.pdf

Korisničko uputstvo - Rukovodilac RGZ.pdf

Korisničko uputstvo - Opšti elementi.pdf

Korisničko uputstvo - Referent DGZ.pdf

Korisničko uputstvo - Rukovodilac DGZ.pdf

Korisničko uputstvo - Rukovodilac nadležnog organa.pdf

Ažurirane korisničke uloge u CEOP sistemu.pdf

Obuka administratora-prezentacija.pptx

CEOP pregled predmeta i rokova u modulu za superviziju v1.1.pdf

Korisničko uputstvo - Imalac javnih ovlašć‡enja.pdf

Korisničko uputstvo - Građ‘evinska inspekcija.pdf

Žalbe i prigovori - Uputstvo za prvostepene organe.pdf

Žalbe i prigovori-Uputstvo za drugostepene organe.pdf

Obaveštenje o izdatim aktima u CEOP-u.pdf

Prilaganje-dokaza-o-uplati-tokom-obrade-zahteva.pdf

Uputstvo za povezivanje predmeta preko dosijea.pdf

Uputstvo za postupanje po žalbi-prigovoru.PDF

CEOP pregled predmeta i rokova u modulu za superviziju.pdf

CEOP rokovi koje sistem meri na procesima i potprocesima.xlsx

CEOP uputstvo za izmenu podataka korisnickog naloga.pdf

CEOP uputstvo za pokretanje prekrshajnog postupka.pdf

CEOP uputstvo za pretrazivanje predmeta sa naprednim filterima.pdf

Korisničko uputstvo za administratore.pdf

Uputstvo za korišćenje opcije DOSIJE u aplikaciji.pdf

CEOP pregled rokova za imaoce javnih ovlašćenja.pdf