Korisnička uputstva

U cilju pružanja pomoći korisnicima portala za elektronsko podnošenje zahteva za građenje, sačinjena su odgovarajuća korisnička uputstva.


U prilogu možete preuzeti tekstualna uputstva za različite korisnike sistema, kao i video uputstva za preduzimanje odgovarajućih aktivnosti.


Uputstva možete otvoriti direktno u svom pretraživaču, a možete ih i snimiti na Vaš uređaj radi kasnijeg pregleda.


Dokumenta za download:

Prilaganje-dokaza-o-uplati-tokom-obrade-zahteva.pdf

Uputstvo za povezivanje predmeta preko dosijea.pdf

Uputstvo za postupanje po žalbi-prigovoru.PDF

CEOP pregled predmeta i rokova u modulu za superviziju.pdf

CEOP rokovi koje sistem meri na procesima i potprocesima.xlsx

CEOP uputstvo za izmenu podataka korisnickog naloga.pdf

CEOP uputstvo za pokretanje prekrshajnog postupka.pdf

CEOP uputstvo za pretrazivanje predmeta sa naprednim filterima.pdf

Korisničko uputstvo za administratore.pdf

Korisnicko-uputstvo-gradjevinska-inspekcija.pdf

Korisnicko-uputstvo-imalac-javnih-ovlascenja.pdf

Korisnicko-uputstvo-podnosilac-zahteva.pdf

Korisnicko-uputstvo-referent-DGZ-a.pdf

Uputstvo za korišćenje opcije DOSIJE u aplikaciji.pdf

Korisnicko-uputstvo-referent-nadleznog-organa.pdf

Korisnicko-uputstvo-referent-RGZ-a.pdf

Korisnicko-uputstvo-rukovodilac-DGZ-a.pdf

Korisnicko-uputstvo-rukovodilac-nadleznog-organa.pdf

Korisnicko-uputstvo-rukovodilac-RGZ-a.pdf

Azurirane-korisnicke-uloge-u-CEOP-sistemu.pdf

Obuka administratora-prezentacija.pptx

CEOP pregled predmeta i rokova u modulu za superviziju v1.1.pdf

CEOP pregled rokova za imaoce javnih ovlašćenja.pdf

Žalbe i prigovori - Uputstvo za prvostepene organe.pdf

Žalbe i prigovori - Uputstvo za drugostepene organe.pdf

Upis prava svojine i izdavanje rešenja o kućnom broju u sistemu eDozvole.pdf

Obaveštenje o izdatim aktima u CEOP-u.pdf