Podrška i pitanja

Imate pitanja?

Za tehničku i operativnu podršku  u vezi korišćenja sistema možete se obratiti na: CEOP-APR@apr.gov.rs.

APR -ovu besplatnu aplikaciju pomoću koje možete vršiti elektronsko potpisivanje  PDF dokumenata i XML fajla prilikom podnošenja zahteva možete preuzeti na adresi http://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje, a na istoj adresi nalazi se i uputstvo za podešavanje radne stanice i neophodan softver.

Pitanja , sugestije i komentare vezane za potpisivanje i validaciju elektronskih potpisa  možete uputiti elektronskom poštom na adresu: sd@apr.gov.rs ili telefonskim putem na broj telefona: 011/20-20-293.