Spisak predloga za poboljšanje e-portala


Dokumenta za download:

Lista preporuka za nadogradjnju i unapredjenje aplikativnog resenja CEOP.pdf