Uputstvo MGSI o postupku konverzije bez naknade


Dokumenta za download:

Dopis_MGSI_Uputstvo o primeni clana 102 Zakona o planiranju i izgradnji_01.09.2023.-1-7-2-7.pdf